KOOLITUSED

Viime asutuses kohapeal läbi koristusalaseid koolitusi vastavalt kliendi soovidele. Lisaks sellele on pakkuda avalikus koolituskalendris olevad koolitused.

Eesmärk:
• Muudatuste läbiviimisele kaasa aitamine
• Koristusalase teadlikkuse tõstmine, seeläbi koristustööde optimeerimine

Võimalik sisu:
• Vastavalt kokkuleppele või väljakuulutatud programmile või tuginedes auditi tulemustele

Kasu antud protsessist:
• Teadlikuma koristamisega on võimalik saavutada soovitud puhtus väiksemate ressurssidega